Priser

Bokning plats & bord


1 bord yta 2x2 meter

100 kr

1 bord yta 4x2 meter

150 kr

2 bord yta 4x2 meter

200 kr

Klädställ med plats för 40-50 galgar

För den som inte vill släpa med sig eget ställ.


Utrustning som bord & ställ kommer att finnas på din plats när du kommer för inlastning.

200 kr